Zazdrostka B 16287 /60 cm/ 60-grafitowy, 180-srebrny, 240-szary

Zazdrostka B 16287 /60 cm/ 60-grafitowy, 180-srebrny, 240-szary