Tkanina M-29 /320/ kol. 2- off white (kremowy)

Tkanina M-29 /320/ kol. 2- off white (kremowy)